Voorbereiding ‘De helden van David’.

Lezen

1 Samuël 24

David spaart Sauls leven
1David ging naar het bergland van Engedi en vestigde zich daar in de bergvestingen. 2Na terugkeer van de strijd tegen de Filistijnen, hoorde Saul dat David het onherbergzame gebied van Engedi in was getrokken. 3Aan het hoofd van drieduizend man speciale troepen begaf hij zich naar dat gebied om hem te zoeken bij de Steenbokrotsen. 4Op een plaats waar enkele schaapskooien langs de weg lagen, ging Saul een grot binnen om zich even terug te trekken. Saul wist echter niet dat David en zijn mannen zich achter in diezelfde grot hadden verstopt! 5‘Grijp uw kans!’ fluisterden Davids mannen hem toe. ‘Dit is de dag waarover God sprak, toen Hij zei: “Ik zal Saul aan u uitleveren zodat u met hem kunt doen wat u wilt!” ’ David sloop daarop naar voren en sneed een stuk uit de onderkant van Sauls mantel! 6Maar zodra hij dat had gedaan, begon zijn hart te bonzen 7en zei hij tegen zijn mannen: ‘Dat had ik eigenlijk niet moeten doen, het is een grote zonde de koning die God heeft uitgekozen, op enige manier aan te vallen.’8-9 Die woorden van David weerhielden zijn mannen ervan Saul te doden.
Klik hier om het hele hoofdstuk te lezen.

2 Samuël 23:8-39

8Dit zijn de namen van de dapperste helden uit Davids leger: de eerste en belangrijkste was Isboset uit Chachmon. Eens doodde hij tijdens een gevecht in zijn eentje achthonderd mannen. 9Na hem kwam Elazar, de zoon van Dodo uit Achoach. Hij was een van de drie mannen die samen met David de Filistijnen tegenhielden toen de rest van het leger op de vlucht sloeg. 10Hij doodde de Filistijnen totdat hij van vermoeidheid kramp in zijn hand kreeg en zijn zwaard niet meer kon loslaten. De Here gaf die dag een grote overwinning. De rest van het leger kwam pas terug toen de buit moest worden binnengehaald! 11-12 Na hem volgde Samma, de zoon van de Harariet Age. Eens, tijdens een Filistijnse aanval waarbij al zijn mannen ervandoor gingen, hield hij alleen stand op een stuk bouwgrond en sloeg de Filistijnen terug. God gaf ook door hem een grote overwinning
Klik hier om het hele hoofdstuk te lezen.

Psalm 142

1Een leerzaam gedicht van David. Hij schreef dit gebed toen hij zich in de grot verborg.2Hardop roep ik naar de Hereen ik smeek Hem naar mij te luisteren.3Ik stort mijn hele hart voor Hem uit,al mijn ellende vertel ik Hem.4Als alles mij te veel wordt,weet U hoe ik verder moet.Men zet vallen voor mij op het pad dat ik moet gaan.5Ik kijk naar rechts en zie uit naar hulp,maar geen mens kijkt naar mij om.Ik heb geen plek om te schuilenen niemand vraagt hoe het met mij gaat.6  Here, ik roep naar U:‘U bent de beste plaats om te schuilen.U houdt mij in leven.7Luister naar mijn smeekgebed,ik ben zo verzwakt.Bevrijd mij van de vijandendie mij achtervolgen,zij zijn veel sterker dan ik.8Leid mij uit deze diepe ellende,dan zal ik uw naam prijzen.Als U mij redt,zullen oprechte mensen om mij heen komen staan.’

1 reactie op “Voorbereiding ‘De helden van David’.”

  1. Pingback: De mannenavond met Corjan. – Working man

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *